Korean War

VN-offensief in Noord-Korea
Amerikaanse luchtmacht valt spoorwegen aan ten zuiden van Wonsan aan de oostkust van Noord-Korea ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1950 Sep 30 - Nov 25

VN-offensief in Noord-Korea

North Korea
Op 27 september nabij Osan sloten VN-troepen uit Inchon zich aan bij VN-troepen die uit de Pusan ​​Perimeter waren doorgebroken en begonnen een algemeen tegenoffensief.Het Noord-Koreaanse Koreaanse Volksleger (KPA) was verbrijzeld en de overblijfselen vluchtten terug naar Noord-Korea.Het VN-commando besloot toen de KPA naar Noord-Korea te achtervolgen, hun vernietiging te voltooien en het land te verenigen.Op 30 september staken de troepen van het leger van de Republiek Korea (ROK) de 38e breedtegraad over, de de facto grens tussen Noord- en Zuid-Korea aan de oostkust van het Koreaanse schiereiland, en dit werd gevolgd door een algemeen VN-offensief in Noord-Korea.Binnen een maand naderden VN-troepen de Yalu-rivier, wat leidde tot Chinese interventie in de oorlog.Ondanks de aanvankelijke Chinese aanvallen eind oktober-begin november, hernieuwden de VN hun offensief op 24 november voordat het abrupt werd stopgezet door massale Chinese interventie in het Tweede Fase-offensief dat op 25 november van start ging.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun