Korean War

Slag bij Kumsong
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1953 Jun 10 - Jul 20

Slag bij Kumsong

Kangwon Province, North Korea
De slag om Kumsong was een van de laatste veldslagen van de Koreaanse oorlog.Tijdens de staakt-het-vuren-onderhandelingen om de Koreaanse oorlog te beëindigen, konden het VN-commando (UNC) en de Chinese en Noord-Koreaanse strijdkrachten het niet eens worden over de kwestie van de repatriëring van gevangenen.De Zuid-Koreaanse president Syngman Rhee, die weigerde de wapenstilstand te ondertekenen, liet 27.000 Noord-Koreaanse gevangenen vrij die weigerden te worden gerepatrieerd.Deze actie veroorzaakte verontwaardiging onder de Chinese en Noord-Koreaanse commando's en dreigde de lopende onderhandelingen te laten ontsporen.Als gevolg hiervan besloten de Chinezen een offensief te lanceren gericht op de Kumsong-saillant.Dit zou het laatste grootschalige Chinese offensief van de oorlog zijn, waarmee een overwinning op de VN-troepen werd behaald.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun