Kingdom of Hungary Late Medieval

Zadar verloor van Venetië
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1345 Jun 1

Zadar verloor van Venetië

Knin, Croatia
Terwijl de legers van Lodewijk vochten in Polen en tegen de Tataren, marcheerde Lodewijk in juni 1345 naar Kroatië en belegerde Knin, de voormalige zetel van wijlen Ivan Nelipac, die zich met succes had verzet tegen de vader van Lodewijk en zijn weduwe en zoon dwong zich over te geven.Ook de graven van Corbavia en andere Kroatische edelen zwichten voor hem tijdens zijn verblijf in Kroatië.De burgers van Zadar kwamen in opstand tegen de Republiek Venetië en aanvaardden zijn heerschappij.Terwijl zijn gezanten in Italië onderhandelden, marcheerde Lodewijk naar Dalmatië om Zadar te ontzetten, maar de Venetianen kochten zijn commandanten om.Toen de burgers op 1 juli uitbraken en de belegeraars aanvielen, greep het koninklijke leger niet in en overwonnen de Venetianen de verdedigers buiten de muren van de stad.Louis trok zich terug, maar weigerde Dalmatië op te geven, hoewel de Venetianen aanboden om 320.000 gouden florijnen te betalen als compensatie.Bij gebrek aan militaire steun van Lodewijk gaf Zadar zich echter op 21 december 1346 over aan de Venetianen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Aug 18 2022