Kingdom of Hungary Late Medieval

Portaal campagne
Boeren Militie ©Graham Turner
1397 Jan 1

Portaal campagne

Hungary
De militie portalis, ook wel boerenmilitie genoemd, was de eerste instelling die de permanente deelname van de boeren aan de verdediging van het Koninkrijk Hongarije verzekerde.Het werd opgericht toen de Rijksdag van Hongarije alle landeigenaren verplichtte om één boogschutter uit te rusten voor 20 boerenpercelen op hun landgoederen om in het koninklijk leger te dienen in 1397. De onprofessionele soldaten mochten alleen tijdens de noodperiode in de militie dienen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun