Kingdom of Hungary Late Medieval

Koning van Kroatië
©Darren Tan
1406 Jan 1

Koning van Kroatië

Osijek, Croatia
Rond 1406 trouwde Sigismund met Maria's nicht Barbara van Celje, dochter van graaf Hermann II van Celje.Sigismund slaagde erin de heerschappij in Slavonië te vestigen.Hij aarzelde niet om gewelddadige methoden te gebruiken (zie Bloody Sabor of Križevci), maar vanaf de rivier de Sava naar het zuiden was zijn controle zwak.Sigismund leidde persoonlijk een leger van bijna 50.000 "kruisvaarders" tegen de Bosniërs, met als hoogtepunt de Slag bij Dobor in 1408, een bloedbad van ongeveer 200 adellijke families.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun