Kingdom of Hungary Late Medieval

Invasie van Bosnië
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1363 Apr 1

Invasie van Bosnië

Srebrenica, Bosnia and Herzego
Lodewijk viel in het voorjaar van 1363 Bosnië vanuit twee richtingen binnen. Een leger onder bevel van Palatijn Nicolaas Kont en Nicolaas Apáti, aartsbisschop van Esztergom, belegerde Srebrenica, maar het fort gaf zich niet over.Omdat het koninklijke zegel tijdens het beleg werd gestolen, werd er een nieuw zegel gemaakt en moesten alle eerdere charters van Louis worden bevestigd met het nieuwe zegel.Het leger onder persoonlijk bevel van Louis belegerde Sokolac in juli, maar kon het niet veroveren.Hongaarse troepen keerden in dezelfde maand terug naar Hongarije.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun