Kingdom of Hungary Late Medieval

Hongarije wint van Dalmatië
Venetiaanse troepen ©Osprey Publishing
1357 Jul 1

Hongarije wint van Dalmatië

Dalmatian coastal, Croatia
Louis marcheerde in juli 1357 naar Dalmatië. Split, Trogir en Šibenik raakten al snel de Venetiaanse gouverneurs kwijt en zwichtten voor Louis.Na een korte belegering veroverde het leger van Lodewijk ook Zadar met de hulp van de stadsmensen.Tvrtko I van Bosnië, die de schoonvader van Lodewijk in 1353 was opgevolgd, gaf westelijk Hum over aan Lodewijk, die dat gebied claimde als de bruidsschat van zijn vrouw.In het Verdrag van Zadar, dat op 18 februari 1358 werd ondertekend, deed de Republiek Venetië afstand van alle Dalmatische steden en eilanden tussen de Golf van Kvarner en Durazzo ten gunste van Louis.De Republiek Ragusa accepteerde ook de heerschappij van Lodewijk.De Dalmatische steden bleven zelfbesturende gemeenschappen, alleen een jaarlijks eerbetoon en zeedienst verschuldigd aan Lodewijk, die ook alle commerciële beperkingen ophief die tijdens het bewind van de Venetianen waren ingevoerd.De kooplieden van Ragusa hadden uitdrukkelijk het recht om vrij handel te drijven in Servië, zelfs tijdens een oorlog tussen Hongarije en Servië.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Aug 18 2022