Inca Empire

Atahualpa geëxecuteerd door Spanjaarden
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1533 Aug 1

Atahualpa geëxecuteerd door Spanjaarden

Cajamarca, Peru
Atahualpa bood deSpanjaarden genoeg goud aan om de kamer waarin hij gevangen zat te vullen en tweemaal zoveel zilver.De Inca vervulden dit losgeld, maar Pizarro bedroog hen en weigerde de Inca daarna vrij te laten.Tijdens Atahualpa's gevangenschap werd Huáscar elders vermoord.De Spanjaarden beweerden dat dit op bevel van Atahualpa was;dit werd gebruikt als een van de aanklachten tegen Atahualpa toen de Spanjaarden hem uiteindelijk executeerden, in augustus 1533. In overeenstemming met zijn verzoek werd hij op 26 juli 1533 geëxecuteerd door wurging met een garrote. Zijn kleren en een deel van zijn huid waren verbrand. en zijn stoffelijk overschot kreeg een christelijke begrafenis.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Tue Mar 07 2023