History of the United States

Play button
1848 Jun 1

Vrouwenkiesrecht

United States
De beweging voor vrouwenkiesrecht begon met de Nationale Conventie van de Vrijheidspartij in juni 1848.Presidentskandidaat Gerrit Smith pleitte voor en vestigde het vrouwenkiesrecht als partijplank.Een maand later organiseerde zijn neef Elizabeth Cady Stanton samen met Lucretia Mott en andere vrouwen de Seneca Falls Convention, met daarin de Declaration of Sentiments waarin gelijke rechten voor vrouwen en stemrecht werden geëist.Veel van deze activisten werden politiek bewust tijdens de abolitionistische beweging.De vrouwenrechtencampagne tijdens de "eerste golffeminisme" werd geleid door onder meer Stanton, Lucy Stone en Susan B. Anthony.Stone en Paulina Wright Davis organiseerden in [1850] de prominente en invloedrijke Nationale Vrouwenrechtenconventie.De beweging reorganiseerde zich na de burgeroorlog en kreeg ervaren campagnevoerders, van wie velen voor het verbod hadden gewerkt in de Women's Christian Temperance Union.Tegen het einde van de 19e eeuw hadden enkele westerse staten vrouwen volledig stemrecht verleend, [67] hoewel vrouwen aanzienlijke juridische overwinningen hadden geboekt en rechten hadden verworven op gebieden als eigendom en voogdij over kinderen.[68]

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Oct 02 2023