History of the Soviet Union

Liga van militante atheïsten
Omslag uit 1929 van het Sovjettijdschrift Bezbozhnik ("De atheïst"), waarin je een groep industriële arbeiders Jezus Christus of Jezus van Nazareth in de prullenbak kunt zien gooien. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1925 Jan 1

Liga van militante atheïsten

Russia
De Liga van Militant Atheïsten was een atheïstische en antireligieuze organisatie van arbeiders en intelligentsia die zich van 1925 tot 1947 in Sovjet-Rusland ontwikkelde onder invloed van de ideologische en culturele opvattingen en het beleid van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. van de Komsomol-jeugdbeweging, degenen zonder specifieke politieke overtuiging, arbeiders en militaire veteranen. De bond omvatte arbeiders, boeren, studenten en intelligentsia.Het had zijn eerste filialen in fabrieken, fabrieken, collectieve boerderijen (kolchozy) en onderwijsinstellingen.Aan het begin van 1941 had het ongeveer 3,5 miljoen leden van 100 etniciteiten.Het had ongeveer 96.000 kantoren in het hele land.Geleid door bolsjewistische principes van communistische propaganda en door de bevelen van de partij met betrekking tot religie, streefde de Liga ernaar religie in al zijn uitingen uit te roeien en een antireligieuze wetenschappelijke mentaliteit onder de arbeiders te vormen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun