History of the Soviet Union

Play button
1991 Dec 26

Einde van de Sovjet-Unie

Moscow, Russia
Op 25 december nam Gorbatsjov ontslag en droeg zijn presidentiële bevoegdheden - inclusief controle over de nucleaire lanceercodes - over aan Jeltsin, die nu de eerste president van de Russische Federatie was.Die avond werd de Sovjetvlag gestreken vanaf het Kremlin en vervangen door de Russische driekleurenvlag.De volgende dag ontbond de Opperste Sovjet van de bovenkamer van de USSR, de Sovjet van de Republieken, formeel de Unie.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun