History of Indonesia

Compagniesregering in Nederlands-Indië
De Nederlandse Oost-Indische Compagnie. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1610 Jan 1 - 1797

Compagniesregering in Nederlands-Indië

Jakarta, Indonesia
De heerschappij van het bedrijf in Nederlands-Indië begon toen de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1610 de eerste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aanstelde [30] en eindigde in 1800 toen het failliete bedrijf werd ontbonden en zijn bezittingen werden genationaliseerd als Nederlands-Indië. Indië.Tegen die tijd oefende het territoriale controle uit over een groot deel van de archipel, met name op Java.In 1603 werd de eerste permanente Nederlandse handelspost in Indonesië gesticht in Banten, in het noordwesten van Java.Batavia werd vanaf 1619 de hoofdstad.[Corruptie] , oorlog, smokkel en wanbeheer leidden tegen het einde van de 18e eeuw tot het faillissement van het bedrijf.Het bedrijf werd formeel ontbonden in 1800 en de koloniale bezittingen werden door de Bataafse Republiek genationaliseerd als Nederlands-Indië.[32]

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Mar 25 2023