History of Indonesia

Communistische Partij van Indonesië
DN Aidit spreekt tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 1955 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1914 Jan 1 - 1966

Communistische Partij van Indonesië

Jakarta, Indonesia
De Indische Sociaal-Democratische Vereniging werd in 1914 opgericht door de Nederlandse socialist Henk Sneevliet en een andere Indische socialist.De 85 leden tellende ISDV was een fusie van de twee Nederlandse socialistische partijen (de SDAP en de Socialistische Partij van Nederland), die de Communistische Partij van Nederland zou worden met de leiding van Nederlands-Indië.[42] De Nederlandse leden van de ISDV introduceerden communistische ideeën bij geschoolde Indonesiërs die op zoek waren naar manieren om zich te verzetten tegen de koloniale overheersing.Later zag ISDV de gebeurtenissen van de Oktoberrevolutie in Rusland als inspiratie voor een soortgelijke opstand in Indonesië.De organisatie kwam in een stroomversnelling onder Nederlandse kolonisten in de archipel.Er werden Rode Garde gevormd, in totaal 3.000 binnen drie maanden.Eind 1917 kwamen soldaten en matrozen op de marinebasis van Surabaya in opstand en richtten sovjets op.De koloniale autoriteiten onderdrukten de Soerabaja-sovjets en de ISDV, waarvan de Nederlandse leiders (waaronder Sneevliet) naar Nederland werden gedeporteerd.Rond dezelfde tijd begonnen ISDV en communistische sympathisanten andere politieke groeperingen in Oost-Indië te infiltreren in een tactiek die bekend staat als de "blok binnen" -strategie.Het duidelijkste effect was de infiltratie van een nationalistisch-religieuze organisatie Sarekat Islam (Islamitische Unie) die pleitte voor een pan-islamitische houding en vrijheid van koloniale overheersing.Veel leden, waaronder Semaun en Darsono, werden met succes beïnvloed door radicaal-linkse ideeën.Hierdoor werden met succes communistische gedachten en ISDV-agenten geplant in de grootste islamitische organisatie van Indonesië.Na het onvrijwillige vertrek van enkele Nederlandse kaderleden, in combinatie met de infiltratieoperaties, verschoof het lidmaatschap van meerderheids-Nederlands naar meerderheids-Indonesisch.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Mar 25 2023