History of Indonesia

Budi Utomo
Dewa Agung van Klungkung, nominale heerser van heel Bali, arriveert in Gianyar om met de Nederlanders te onderhandelen. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1908 Jan 1

Budi Utomo

Indonesia
Budi Utomo wordt beschouwd als de eerste nationalistische samenleving in Nederlands-Indië.De oprichter van Budi Utomo was Wahidin Soerdirohoesodo, een gepensioneerde overheidsarts die vond dat inheemse intellectuelen het algemeen welzijn moesten verbeteren door middel van onderwijs en cultuur.[40]Het primaire doel van Budi Utomo was in eerste instantie niet politiek.Het verschoof echter geleidelijk naar politieke doelen met vertegenwoordigers in de conservatieve Volksraad (de Volksraad) en in de provinciale raden op Java.Budi Utomo werd officieel ontbonden in 1935. Na de ontbinding sloten sommige leden zich aan bij de grootste politieke partij van die tijd, de gematigde Grotere Indonesische Partij (Parindra).Het gebruik van Budi Utomo om het begin van het moderne nationalisme in Indonesië te markeren, is niet zonder controverse.Hoewel veel geleerden het erover eens zijn dat Budi Utomo waarschijnlijk de eerste moderne inheemse politieke organisatie was, [41] twijfelen anderen aan de waarde ervan als een index van het Indonesische nationalisme.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Mar 25 2023