History of India

Rigveda
Het lezen van de Rig Veda ©HistoryMaps
1500 BCE Jan 1 - 1000 BCE

Rigveda

India
De Rigveda of Rig Veda ("lof" en veda "kennis") is een oude Indiase verzameling Vedische Sanskriethymnen (sūktas).Het is een van de vier heilige canonieke hindoeteksten (śruti) die bekend staan ​​als de Veda's. De Rigveda is de oudst bekende Vedische Sanskriettekst.De vroege lagen behoren tot de oudste nog bestaande teksten in welke Indo-Europese taal dan ook.De klanken en teksten van de Rigveda worden sinds het 2e millennium v.Chr. mondeling overgedragen.Het filologische en taalkundige bewijs geeft aan dat het grootste deel van de Rigveda Samhita is samengesteld in de noordwestelijke regio (zie Rigvedische rivieren) van het Indiase subcontinent, hoogstwaarschijnlijk tussen c.1500 en 1000 BCE, hoewel een bredere benadering van c.1900–1200 BCE is ook gegeven. De tekst is gelaagd en bestaat uit de Samhita, Brahmana's, Aranyaka's en Upanishads.De Rigveda Samhita is de kerntekst en is een verzameling van 10 boeken (maṇḍala's) met 1.028 hymnen (sūktas) in ongeveer 10.600 verzen (genaamd ṛc, gelijknamig aan de naam Rigveda).In de acht boeken - boeken 2 tot en met 9 - die het vroegst zijn samengesteld, gaan de hymnen voornamelijk over kosmologie, rituelen, rituelen en lofgoden.De meer recente boeken (Boeken 1 en 10) behandelen voor een deel ook filosofische of speculatieve vragen, deugden zoals dāna (liefdadigheid) in de samenleving, vragen over de oorsprong van het universum en de aard van het goddelijke, en andere metafysische kwesties in hun hymnen. Sommige van zijn verzen worden nog steeds gereciteerd tijdens hindoeïstische overgangsrituelen (zoals bruiloften) en gebeden, waardoor het waarschijnlijk de oudste religieuze tekst ter wereld is die nog steeds wordt gebruikt.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Jan 06 2024