History of Germany

Verdeling van het Karolingische Rijk
Lodewijk de Vrome (rechts) zegent de verdeling van het Karolingische rijk in 843 in West-Francië, Lotharingen en Oost-Francië;uit de Chroniques des rois de France, vijftiende eeuw ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
843 Aug 10

Verdeling van het Karolingische Rijk

Verdun, France
Het Verdrag van Verdun verdeelt het Frankische rijk in drie afzonderlijke koninkrijken, waaronder Oost-Francië (dat later het Koninkrijk Duitsland zou worden) onder de overlevende zonen van keizer Lodewijk I, de zoon en opvolger van Karel de Grote.Het verdrag kwam tot stand na bijna drie jaar burgeroorlog en was het hoogtepunt van onderhandelingen van meer dan een jaar.Het was de eerste in een reeks partities die bijdroegen aan de ontbinding van het door Karel de Grote gecreëerde rijk en werd gezien als een voorafschaduwing van de vorming van veel van de moderne landen van West-Europa.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Nov 10 2022