History of California

Play button
1812 Jan 1

Russen in Californië

Fort Ross, California, USA
De Russen vestigden hun buitenpost van Fort Ross in 1812 nabij Bodega Bay in Noord-Californië, ten noorden van San Francisco Bay.De kolonie Fort Ross omvatte een verzegelstation op de Farallon-eilanden bij San Francisco.In 1818 telde Fort Ross 128 inwoners, waarvan 26 Russen en 102 indianen.De Spaanse bezorgdheid over de Russische koloniale indringing was voor de autoriteiten in Nieuw-Spanje aanleiding om de nederzetting in de bovenste provincie Las Californias te starten, met presidios (forten), pueblos (steden) en de Californische missies.Nadat ze in 1821 hun onafhankelijkheid hadden uitgeroepen, kwamen de Mexicanen ook in verzet tegen de Russen: de Mission San Francisco de Solano (Sonoma Mission-1823) reageerde specifiek op de aanwezigheid van de Russen bij Fort Ross;en Mexico richtte in 1836 de El Presidio Real de Sonoma of Sonoma-kazerne op, met generaal Mariano Guadalupe Vallejo als de 'commandant van de noordelijke grens' van de provincie Alta California.Het fort was de meest noordelijke Mexicaanse buitenpost om verdere Russische nederzettingen naar het zuiden te stoppen.De Russen behielden het tot 1841, toen ze de regio verlieten.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Jan 27 2024