History of Armenia

Play button
1600 BCE Jan 1 - 1260 BCE

Mitanni

Tell Halaf, Syria
Mitanni was een Hurritisch sprekende staat in het noorden van Syrië en het zuidoosten van Anatolië (het huidige Turkije).Omdat er nog geen geschiedenissen of koninklijke annalen/kronieken zijn gevonden op de opgegraven locaties, is de kennis over Mitanni schaars vergeleken met die van andere machten in het gebied, en afhankelijk van wat de buren in hun teksten hebben opgemerkt.Het Mitanni-rijk was een sterke regionale macht die werd begrensd door de Hettieten in het noorden,de Egyptenaren in het westen, de Kassieten in het zuiden en later door de Assyriërs in het oosten.Op zijn maximale omvang strekte Mitanni zich uit tot aan Kizzuwatna bij het Taurusgebergte, Tunip in het zuiden, Arraphe in het oosten en in het noorden tot aan het Van-meer.Hun invloedssfeer blijkt uit de Hurritische plaatsnamen, persoonsnamen en de verspreiding door Syrië en de Levant van een duidelijk aardewerktype, Nuzi-aardewerk.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Jan 06 2024