Delhi Sultanate

Sultana Raziyya
Razia Sultana van het Sultanaat van Delhi. ©HistoryMaps
1236 Jan 1

Sultana Raziyya

Delhi, India
Razia, een dochter van Mamluk Sultan Shamsuddin Iltutmish, bestuurde Delhi van 1231–1232 toen haar vader bezig was met de Gwalior-campagne.Volgens een mogelijk apocriefe legende, onder de indruk van haar prestaties in deze periode, nomineerde Iltutmish Razia als zijn troonopvolger na zijn terugkeer in Delhi.Iltutmish werd opgevolgd door Razia's halfbroer Ruknuddin Firuz, wiens moeder Shah Turkan van plan was haar te executeren.Tijdens een opstand tegen Ruknuddin zette Razia het grote publiek op tegen Shah Turkan en besteeg de troon nadat Ruknuddin in 1236 was afgezet. Razia's hemelvaart werd uitgedaagd door een deel van de edelen, van wie sommigen zich uiteindelijk bij haar voegden, terwijl de anderen werden verslagen.De Turkse edelen die haar steunden, verwachtten dat ze een boegbeeld zou zijn, maar ze liet steeds meer haar macht gelden.Dit, gecombineerd met haar benoemingen van niet-Turkse officieren op belangrijke posten, leidde tot hun wrok tegen haar.Ze werd in april 1240 afgezet door een groep edelen, na minder dan vier jaar te hebben geregeerd.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Jan 07 2024