Cold War

Play button
1968 Aug 20 - Aug 21

Inval van het Warschaupact in Tsjechoslowakije

Czech Republic
In 1968 vond in Tsjechoslowakije een periode van politieke liberalisering plaats, de Praagse Lente.Een "actieprogramma" van hervormingen omvatte onder meer het vergroten van de persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en bewegingsvrijheid, samen met een economische nadruk op consumptiegoederen, de mogelijkheid van een meerpartijenregering, beperkingen van de macht van de geheime politie en mogelijke terugtrekking uit het Warschaupact.Als antwoord op de Praagse Lente viel het Sovjetleger op 20 augustus 1968, samen met de meeste van hun bondgenoten van het Warschaupact, Tsjechoslowakije binnen.De invasie werd gevolgd door een emigratiegolf, waaronder naar schatting 70.000 Tsjechen en Slowaken die aanvankelijk op de vlucht sloegen, en het totaal bereikte uiteindelijk 300.000.De invasie leidde tot hevige protesten uit Joegoslavië, Roemenië, China en West-Europese communistische partijen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Feb 07 2024