Cold War

Play button
1955 May 14

Warschau Pact

Warsaw, Poland
Terwijl de dood van Stalin in 1953 de spanningen enigszins verminderde, bleef de situatie in Europa een ongemakkelijk gewapend bestand.De Sovjets, die in 1949 al een netwerk van wederzijdse bijstandsverdragen in het Oostblok hadden opgezet, sloten in 1955 een formeel bondgenootschap daarin, het Warschaupact. Het verzette zich tegen de NAVO.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun