Cold War

Play button
1961 Jan 1

niet gealigneerde beweging

Belgrade, Serbia
Veel opkomende landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika verwierpen de druk om partij te kiezen in de Oost-West-concurrentie.In 1955, tijdens de Conferentie van Bandung in Indonesië , besloten tientallen regeringen van de Derde Wereld zich buiten de Koude Oorlog te houden.De consensus die in Bandung werd bereikt, culmineerde in 1961 in de oprichting van de in Belgrado gevestigde Beweging van Niet-Gebonden Landen. Ondertussen breidde Chroesjtsjov het beleid van Moskou uit om banden aan te knopen met India en andere belangrijke neutrale staten.Onafhankelijkheidsbewegingen in de Derde Wereld transformeerden de naoorlogse orde in een meer pluralistische wereld van gedekoloniseerde landen in Afrika en het Midden-Oosten en van toenemend nationalisme in Azië en Latijns-Amerika.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Jan 28 2024