Byzantine Empire Heraclian Dynasty

Play button
680 Jun 1

Bulgaren vallen de Balkan binnen

Tulcea County, Romania
In 680 staken de Bulgaren onder Khan Asparukh de Donau over naar nominaal keizerlijk grondgebied en begonnen de lokale gemeenschappen en Slavische stammen te onderwerpen.In 680 leidde Constantijn IV een gecombineerde land- en zeeoperatie tegen de indringers en belegerde hun versterkte kamp in Dobruja.Omdat de keizer aan een slechte gezondheid leed, moest hij het leger verlaten, dat in paniek raakte en werd verslagen door Asparuh bij Onglos, een moerassig gebied in of rond de Donaudelta waar de Bulgaren een versterkt kamp hadden opgezet.De Bulgaren trokken zuidwaarts, staken het Balkangebergte over en vielen Thracië binnen.In 681 werden de Byzantijnen gedwongen een vernederend vredesverdrag te ondertekenen, waardoor ze gedwongen werden Bulgarije als een onafhankelijke staat te erkennen, de gebieden ten noorden van het Balkangebergte af te staan ​​en een jaarlijkse schatting te betalen.In zijn universele kroniek merkte de West-Europese auteur Sigebert van Gembloux op dat de Bulgaarse staat in 680 werd gesticht. Dit was de eerste staat die het rijk op de Balkan erkende en de eerste keer dat het legaal aanspraken op een deel van zijn Balkan-heerschappijen overgaf.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Feb 05 2024