Ayyubid Dynasty

Saladin neemt Aleppo in
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1183 May 1

Saladin neemt Aleppo in

Aleppo, Syria
In mei 1182 veroverde Saladin Aleppo na een korte belegering;de nieuwe gouverneur van de stad, Imad al-Din Zangi II, was niet populair bij zijn onderdanen en gaf Aleppo over nadat Saladin had ingestemd met het herstel van Zangi II's eerdere controle over Sinjar, Raqqa en Nusaybin, die daarna zouden dienen als vazalgebieden van de Ayyubiden .Aleppo is op 12 juni formeel in handen van Ayyubiden gekomen.De dag erna marcheerde Saladin naar Harim, nabij het door de kruisvaarders bezette Antiochië, en veroverde de stad.Door de overgave van Aleppo en Saladins trouw aan Zangi II was Izz al-Din al-Mas'ud van Mosul de enige grote moslimrivaal van de Ayyubiden geworden.Mosul was in de herfst van 1182 onderworpen aan een korte belegering, maar na bemiddeling door de Abbasidische kalief an-Nasir trok Saladin zijn troepen terug.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Tue Apr 26 2022