Ayyubid Dynasty

Jeruzalem geplunderd
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1244 Jul 15

Jeruzalem geplunderd

Jerusalem, Israel
Keizer Frederik II van het Heilige Roomse Rijk leidde de Zesde Kruistocht van 1228 tot 1229 en claimde de titel van koning van Jeruzalem als echtgenoot van Isabella II van Jeruzalem, koningin sinds 1212. Jeruzalem bleef echter niet lang in handen van christenen , aangezien deze de omgeving van de stad onvoldoende onder controle had om voor een effectieve verdediging te kunnen zorgen.In 1244 lieten de Ayyubiden de Khwarazmiërs, wier rijk in 1231 door de Mongolen was vernietigd, de stad aanvallen.Het beleg vond plaats op 15 juli en de stad viel snel.De Khwarazmiërs plunderden het en lieten het in zo'n staat van verval achter dat het onbruikbaar werd voor zowel christenen als moslims.De plundering van de stad en het bloedbad dat ermee gepaard ging, moedigde de Franse koning Lodewijk IX aan om de Zevende Kruistocht te organiseren.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Aug 31 2022