Պատմության ժամանակացույցեր

3000 BCE - 500 CE

Հին պատմություն

501 - 1500

Միջնադարյան պատմություն

1501 - 1750

Վաղը Նոր դարաշրջան

1751 - Present

Վերջին Նոր դարաշրջան