War of the Sixth Coalition

Play button
1814 Jan 29

Endgame: Battle of Brienne

Brienne-le-Château, France
V bitvě u Brienne (29. ledna 1814) zaútočila císařská francouzská armáda vedená císařem Napoleonem na pruské a ruské síly, kterým velel pruský polní maršál Gebhard Leberecht von Blücher.Po těžkých bojích, které pokračovaly do noci, Francouzi obsadili zámek a téměř dobyli Blüchera.Francouzům se však nepodařilo vytlačit Rusy z města Brienne-le-Château.Sám Napoleon, který se poprvé objevil na bitevním poli v roce 1814, byl také téměř zajat.Příštího dne velmi časně ráno Blücherovy jednotky tiše opustily město a ustoupily na jih, přičemž pole přiznaly Francouzům.Na konci prosince 1813 dvě spojenecké armády zpočátku čítající 300 000 mužů prorazily slabou obranu Francie a přesunuly se na západ.Koncem ledna Napoleon osobně převzal pole, aby vedl své armády.Francouzský císař doufal, že Blücherovu armádu ochromí dříve, než se bude moci spojit s hlavní spojeneckou armádou pod rakouským polním maršálem Karlem Philippem, knížetem ze Schwarzenbergu.Napoleonův hazard se nezdařil a Blücher utekl a přidal se ke Schwarzenbergovi.O tři dny později spojily obě spojenecké armády svých 120 000 mužů a zaútočily na Napoleona v bitvě u La Rothière.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun Jan 29 2023