War of the Second Coalition

První bitva o Curych
Výjezd z posádky Huningue ©Edouard Detaille
1799 Jun 7

První bitva o Curych

Zurich, Switzerland
V březnu Massénova armáda obsadila Švýcarsko a připravovala útok proti Tyrolsku přes Vorarlbersko.Porážky francouzských armád v Německu a Itálii ho však donutily vrátit se do defenzívy.Převzal Jourdanovu armádu a zatáhl ji zpět do Švýcarska do Curychu.Arcivévoda Karel ho pronásledoval a zahnal zpět na západ v první bitvě u Curychu.Francouzský generál André Masséna byl nucen pod arcivévodou Karlem vydat město Rakušanům a ustoupit za Limmat, kde se mu podařilo opevnit své pozice, což vedlo k patové situaci.Během léta ruské jednotky pod vedením generála Korsakova nahradily rakouské jednotky.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod