War of the First Coalition

Byl ve Vendée
Henri de La Rochejaquelein bojující u Choletu, 17. října 1793, Paul-Émile Boutigny. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1793 Mar 1

Byl ve Vendée

Maine-et-Loire, France
Válka ve Vendée byla kontrarevolucí ve francouzském regionu Vendée během Francouzské revoluce.Vendée je pobřežní region, který se nachází bezprostředně jižně od řeky Loiry v západní Francii.Zpočátku se válka podobala rolnickému povstání Jacquerie ve 14. století, ale rychle získala témata považovaná jakobínskou vládou v Paříži za kontrarevoluční a rojalistická.Povstání v čele s nově vytvořenou katolickou a královskou armádou bylo srovnatelné s Chouannerie, která se odehrála v oblasti severně od Loiry.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Jul 29 2022