War of the First Coalition

Brunšvický manifest
Karl Wilhelm Ferdinand vévoda Brunswick-Lüneburg ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1792 Jul 25

Brunšvický manifest

Paris, France
Brunswick Manifesto bylo prohlášení vydané Charlesem Williamem Ferdinandem, vévodou z Brunswicku, velitelem spojenecké armády (hlavně rakouské a pruské), dne 25. července 1792 obyvatelůmPaříže ve Francii během války první koalice.Manifest hrozil, že pokud bude poškozena francouzská královská rodina, budou poškozeni francouzští civilisté.Bylo to prý opatření, které mělo zastrašit Paříž, ale spíše pomohlo dále podnítit stále radikálnější francouzskou revoluci a nakonec vedlo k válce mezi revoluční Francií a kontrarevolučními monarchiemi.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Nov 03 2022