War of the Fifth Coalition

Bitva u Abensbergu
Napoleon oslovuje bavorské a württemberské jednotky u Abensbergu, Jean-Baptiste Debret (1810) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1809 Apr 20

Bitva u Abensbergu

Abensberg, Germany
Po těžce vybojovaném vítězství maršála Louise-Nicolase Davouta v bitvě u Teugen-Hausen předchozího dne se Napoleon rozhodl prorazit rakouskou obranu za řekou Abens.Bitva u Abensbergu se odehrála mezi francouzsko-německými silami pod velením francouzského císaře Napoleona I. a posíleným rakouským sborem vedeným Feldmarschall-Leutnant arcivévodou Ludvíkem Rakouským.Jak den ubíhal, dorazil Feldmarschall-Leutnant Johann von Hiller s posilami, aby převzal velení nad třemi sbory, které tvořily rakouské levé křídlo.Akce skončila úplným francouzsko-německým vítězstvím.Téhož dne kapitulovala francouzská posádka Regensburg.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod