Tang Dynasty

908 Jan 1

Epilog

China
Kromě přírodních pohrom a jiedushi shromažďování autonomní kontroly vyústilo povstání Huang Chao (874–884) k vyhození Chang'anu i Luoyangu a jeho potlačení trvalo celé desetiletí.Tang se z této vzpoury nikdy nevzpamatoval, což ji oslabilo pro budoucí vojenské mocnosti, aby ji nahradily.Velké skupiny banditů ve velikosti malých armád pustošily krajinu v posledních letech Tang.;Během posledních dvou desetiletí dynastie Tang vedl postupný kolaps ústřední autority k vzestupu dvou prominentních soupeřících vojenských osobností nad severní Čínou: Li Keyong a Zhu Wen.Jižní Čína by zůstala rozdělena na různá malá království, dokud nebyla většina Číny znovu sjednocena pod dynastií Song (960–1279).Z tohoto období také pocházela kontrola nad částmi severovýchodní Číny a Mandžuska dynastií Liao lidí Khitan.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod