Seven Years War

Rusové obsadili východní Prusko
Dobytí pruské pevnosti Kolberg 16. prosince 1761 (třetí slezská válka/sedmiletá válka) ruskými vojsky ©Alexander von Kotzebue
1758 Oct 4 - Nov 1

Rusové obsadili východní Prusko

Kolberg, Poland
Během sedmileté války bylo město Kolberg v Braniborsko-pruském Pomořansku (nyní Kołobrzeg) v držení Prusů třikrát obléháno ruskými silami.První dvě obléhání, koncem roku 1758 a od 26. srpna do 18. září 1760, byla neúspěšná.Konečné a úspěšné obléhání se konalo od srpna do prosince 1761. V obležení v letech 1760 a 1761 byly ruské síly podporovány švédskými pomocnými jednotkami. V důsledku pádu města ztratilo Prusko svůj poslední velký přístav na pobřeží Baltského moře. , zatímco ve stejnou dobu byly ruské síly schopny obsadit zimní ubikace v Pomořansku.Když však císařovna Alžběta Ruska zemřela jen týdny po ruském vítězství, její nástupce Petr III. z Ruska uzavřel mír a vrátil Kolberga do Pruska.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Aug 18 2022