Second Punic War

Obléhání Capuy
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
211 BCE Jan 1

Obléhání Capuy

Capua, Province of Caserta, It
Hannibal si v roce 215 př. n. l. udělal z Capuy zimní čtvrť a odtud vedl svá tažení proti Nole a Casilinu.Římané se pokusili o pochod na Capuu několikrát od jejího zběhnutí, ale byli zmařeni návratem Hannibalovy armády spěchající k její obraně.Roku 212 př. n. l. je viděli investovat město do obležení, aniž by je odradila ztráta asi 16 000 mužů ve prospěch Hannibala v bitvě u Herdonie.Obléhání pokračovalo do roku 211 př. n. l., zatímco Hannibal byl zaneprázdněn na jihu Itálie, Římané zaměstnávali inovativní použití lehkých ozbrojených jednotek (velites), aby odvrátili nájezdy capuánské jízdy.Hannibal se pokusil ulevit Capui prolomením římských obléhacích linií;a když se to nepodařilo, pokusil se prolomit obležení pochodem na samotný Řím v naději, že hrozba donutí římskou armádu přerušit obléhání a pochodovat zpět do Říma, aby jej bránila.Jakmile byla římská armáda otevřená, obrátil se, aby se s ní pustil do ostré bitvy a znovu je porazil, čímž by Capuu osvobodil od hrozby.Hannibalovi však připadala obrana Říma příliš impozantní na útok, a jelikož tento pohyb plánoval pouze jako fintu, postrádal zásoby i vybavení pro obléhání.Římští obléhatelé Capuy, kteří to věděli, ignorovali jeho pochod na Řím a odmítli přerušit jejich obléhání, ačkoli Livius hlásí, že vybraná pomocná síla pochodovala z Capuy do Říma.Jeho finta selhala, Hannibal byl nucen ustoupit na jih a Capua bez úlevy padla do rukou Římanů krátce poté.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024