Second Punic War

Prolog
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
237 BCE Jan 1 - 219 BCE

Prolog

Spain
První punská válka mezi Kartágem a Římem skončila v roce 241 př. n. l. po 23 letech a s obrovskými materiálními a lidskými ztrátami na obou stranách římským vítězstvím.V roce 237 př. nl přijíždí Hamilcar Barca do jižního Španělska, aby tam rozšířil zájmy Kartága.Vytvoří si základnu v Gades a založí Acra Leuce. V roce 221 př. n. l. přebírá Hannibal velení nad kartágskými armádami ve Španělsku.V roce 226 př. n. l. byla s Římem dohodnuta Ebro smlouva, která specifikovala řeku Ebro jako severní hranici kartáginské sféry vlivu.Někdy během následujících šesti let uzavřel Řím samostatnou dohodu s městem Saguntum, které se nacházelo jižně od řeky Ebro.V roce 219 př. n. l. kartáginská armáda pod vedením Hannibala oblehla Saguntum a po osmi měsících je dobyla a vyplenila.Řím si stěžoval kartáginské vládě a poslal velvyslanectví k jeho senátu s naléhavými požadavky.Když tyto byly odmítnuty, Řím vyhlásil na jaře roku 218 př. n. l. válku.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024