Second Punic War

První bitva o Herdonia
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
214 BCE Jan 1

První bitva o Herdonia

Ordona, Province of Foggia, It
První bitva u Herdonie se odehrála v roce 212 př. n. l. během druhé punské války mezi Hannibalovou kartáginskou armádou a římskými silami vedenými Praetorem Gnaeem Fulviem Flaccusem, bratrem konzula.Římská armáda byla zničena, takže Apulie byla na rok osvobozena od Římanů.Během několika týdnů Hannibal zabil 31 000 římských a spojeneckých vojáků ve dvou bitvách v Kampánii a Apulii.Po bitvě v Herdonii Hannibal pochodoval na jih směrem k Tarentu, kde byli Římané obléháni v citadele, zatímco město dříve v roce 212 př. n. l. padlo do rukou kartáginských spojenců.Římský senát rozhodl o vytvoření čtyř nových legií, které je pošle do Apulie.Římští konzulové pak pochodovali blíže k Capua, v úmyslu město zcela zablokovat.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024