Second Punic War

Kartágo posílá posily na Sicílii
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
211 BCE Jan 1

Kartágo posílá posily na Sicílii

Sicily, Italy
Kartágo poslalo další posily na Sicílii v roce 211 př. n. l. a přešlo do útoku.V roce 211 př. n. l. poslal Hannibal na Sicílii sílu numidské jízdy, kterou vedl zručný libyjsko-fénický důstojník Mottones, který způsobil těžké ztráty římské armádě útoky typu hit-and-run.Čerstvá římská armáda zaútočila na hlavní kartáginskou pevnost na ostrově Agrigentum v roce 210 př. n. l. a město bylo zrazeno Římanům nespokojeným kartáginským důstojníkem.Zbývající města kontrolovaná Kartaginci se pak vzdala nebo byla zajata silou nebo zradou a dodávky sicilského obilí do Říma a jeho armád byly obnoveny.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024