Second Punic War

Obsazení Malty
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
218 BCE Jul 1

Obsazení Malty

Malta

Dobytí Malty byla úspěšná invaze na kartáginský ostrov Malta (pak známý jako Maleth, Melite nebo Melita) silami římské republiky vedenými Tiberiem Semproniem Longusem v raných fázích druhé punské války v roce 218 př.nl.

HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024