Roman Britain

Boudicanova vzpoura
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
60 Jan 1

Boudicanova vzpoura

Norfolk, UK
Boudicánské povstání bylo ozbrojené povstání původních keltských kmenů proti Římské říši.Stalo se to c.60-61 CE v římské provincii Británie, a byl veden Boudicou, královnou Iceni.Povstání bylo motivováno tím, že Římané nedodrželi dohodu, kterou uzavřeli s jejím manželem Prasutagusem o následnictví jeho království po jeho smrti, a brutálním týráním Boudicy a jejích dcer ze strany Římanů.Vzpoura skončila neúspěšně po rozhodujícím římském vítězství při porážce Boudicy.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Jan 08 2024