Reconquista

Pytel Santiaga de Compostela
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
968 Jan 1

Pytel Santiaga de Compostela

Santiago de Compostela, Spain
K plenění (vydrancování) Santiaga de Compostela došlo v roce 968, když vikingská flotila vedená Gunrodem vstoupila a vyplenila město Santiago de Compostela v severní Hispánii (nyní Španělsko).Útok byl povzbuzen vévodou Richardem I. z Normandie.O tři roky později se Gunrod pokusil město znovu vyplenit;avšak tentokrát se jeho flotila setkala s mocnou armádou a plenění bylo odvráceno.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Jan 08 2024