Reconquista

Černá smrt přichází
Černá smrt dorazí do Španělska ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1350 Mar 1

Černá smrt přichází

Gibraltar
Páté obléhání Gibraltaru bylo druhým pokusem kastilského krále Alfonsa XI. dobýt zpět opevněné město Gibraltar.Od roku 1333 jej drželi Maurové. Obléhání následovalo po letech přerušovaného konfliktu mezi křesťanskými královstvími Španělska a maurským emirátem Granada, který byl podporován marockým sultanátem Marinid.Série maurských porážek a zvratů opustila Gibraltar jako maurskou enklávu na kastilském území.Jeho geografická izolace byla kompenzována pevností opevnění, které bylo od roku 1333 značně vylepšeno.Alfonso přivedl armádu asi 20 000 mužů, aby se prokopali na sever od Gibraltaru za účelem dlouhého obléhání.V Novém roce 1350 se v táboře objevila Černá smrt, která předchozí dva roky zuřila západní Evropou.Vypuknutí způsobilo paniku, protože rostoucí počet kastilských vojáků začal umírat na mor.Generálové, šlechtici a dámy královské domácnosti prosili Alfonsa, aby obléhání odvolal, ale Alfonso odmítl obléhání opustit a 27. března 1350 se stal obětí moru a stal se jediným panovníkem, který na tuto nemoc zemřel.Jeho smrt znamenala okamžitý konec obléhání.Maurové poznali, že unikli jen těsně.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Sep 21 2022