Mexican American War

Play button
1846 May 9

Bitva u Resaca de la Palma

Resaca de la Palma National Ba
Během bitvy u Resaca de la Palma 9. května 1846 se obě strany pustily do zuřivého osobního boje.Americké kavalérii se podařilo zajmout mexické dělostřelectvo, což způsobilo ústup mexické strany – ústup, který se změnil v porážku.Arista bojoval v neznámém terénu a jeho jednotky prchaly na ústupu a zjistil, že není možné shromáždit své síly.Mexické ztráty byly značné a Mexičané byli nuceni opustit své dělostřelectvo a zavazadla.Fort Brown způsobil další ztráty, když se stahující jednotky procházely kolem pevnosti, a další mexičtí vojáci se utopili ve snaze přeplavat Rio Grande.Taylor překročil Rio Grande a zahájil svou sérii bitev na mexickém území.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod