Meiji Era

Restaurování Meiji
Zcela vlevo je Ito Hirobumi z domény Choshu a zcela vpravo je Okubo Toshimichi z domény Satsuma.Dva mladí muži uprostřed jsou synové daimyo klanu Satsuma.Tito mladí samurajové přispěli k rezignaci šógunátu Tokugawa za účelem obnovení imperiální vlády. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1868 Jan 3

Restaurování Meiji

Japan
Obnova Meidži byla politická událost, která v roce 1868 za císaře Meidžiho zavedla Japonsku praktickou imperiální vládu.Přestože před obnovením Meidži existovali vládnoucí císaři, události obnovily praktické schopnosti a upevnily politický systém za japonského císaře.Cíle obnovené vlády vyjádřil nový císař v Listinné přísaze.Navrácení vedlo k obrovským změnám v japonské politické a sociální struktuře a zahrnovalo jak pozdní období Edo (často nazývané Bakumatsu), tak začátek éry Meidži, během které se Japonsko rychle industrializovalo a přijalo západní myšlenky a výrobní metody.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod