Kingdom of Hungary Late Medieval

Obléhání Vídně
Vídeň v roce 1493 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1485 Jan 29

Obléhání Vídně

Vienna, Austria
Obléhání Vídně bylo rozhodujícím obléháním v roce 1485 rakousko-uherské války.Byl to důsledek pokračujícího konfliktu mezi Fridrichem III. a Matyášem Korvínem.Pád Vídně znamenal, že se v letech 1485 až 1490 spojila s Uhry. Do nově obsazeného města přestěhoval i Matyáš Korvín svůj královský dvůr.Vídeň se stala na více než deset let hlavním městem Maďarska.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod