Kingdom of Hungary Late Medieval

Ladislav V., právoplatný panovník
Ladislava Postumousa ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1445 Jan 1

Ladislav V., právoplatný panovník

Hungary
Na příštím uherském sněmu, který se sešel v dubnu 1445, stavové rozhodli, že jednomyslně uzná vládu dítěte Ladislava V., pokud král Vladislav, jehož osud byl dosud nejistý, do Uher nedorazí do konce května.Stavové také zvolili sedm „hlavních kapitánů“, včetně Hunyadiho, z nichž každý byl zodpovědný za obnovení vnitřního pořádku na území, které jim bylo přiděleno.Hunyadi byl pověřen správou zemí na východ od řeky Tisy.Zde vlastnil nejméně šest hradů a vlastnil pozemky v asi deseti krajích, což z něj za jeho vlády činilo nejmocnějšího barona v regionu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jun 01 2022