Maďarsko poráží tatarskou armádu

Maďarsko poráží tatarskou armádu

Kingdom of Hungary Late Medieval

Maďarsko poráží tatarskou armádu
Hungary defeats Tatar army ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1345 Mar 1

Maďarsko poráží tatarskou armádu

Moldova
Louis vyslal Andrewa Lackfiho, aby napadl země Zlaté hordy jako odvetu za dřívější loupeživé nájezdy Tatarů na Transylvánii a Szepesség (nyní Spiš na Slovensku).Lackfi a jeho armáda převážně Székelyských válečníků zasadila porážku velké tatarské armádě.Poté kontrola Zlaté hordy nad zeměmi mezi Východními Karpaty a Černým mořem slábla.

Ask Herodotus

herodotus-image

Zeptejte se zdeHistoryMaps Shop

Heroes of the American Revolution Painting

Explore the rich history of the American Revolution through this captivating painting of the Continental Army. Perfect for history enthusiasts and art collectors, this piece brings to life the bravery and struggles of early American soldiers.

Naposledy aktualizováno: Sun Jan 14 2024

Support HM Project

Existuje několik způsobů, jak podpořit projekt HistoryMaps.
New & Updated