Kingdom of Hungary Late Medieval

Obrácení Židů
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1360 Jan 1

Obrácení Židů

Hungary
Náboženský fanatismus je jedním z hlavních prvků vlády Ludvíka I.Pokusil se, bez úspěchu, převést mnoho ze svých pravoslavných poddaných na katolicismus násilím.Ludvík se kolem roku 1360 rozhodl konvertovat Židy v Maďarsku ke katolicismu. Poté, co zažil odpor, je vyhnal ze svých říší.Jejich nemovitý majetek byl zabaven, ale bylo jim dovoleno vzít si s sebou svůj osobní majetek a také získat zpět poskytnuté půjčky.Žádný pogrom se nekonal, což bylo ve 14. století v Evropě podle historika Raphaela Pataie neobvyklé.Ludvík povolil Židům návrat do Uher v roce 1364;soudní řízení mezi Židy a těmi, kteří se zmocnili jejich domů, trvala léta.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod