Stephen bere a ztrácí Dalmácii

Stephen bere a ztrácí Dalmácii

Kingdom of Hungary Early Medieval

Stephen bere a ztrácí Dalmácii
Stephen takes and loses Dalmatia ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1124 Jan 1

Stephen bere a ztrácí Dalmácii

Split, Croatia
Štěpán využil nepřítomnosti benátského loďstva od Jaderského moře kvůli námořní výpravě do Levanty a vtrhl do Dalmácie v první polovině roku 1124. Jeho listina potvrzující osvobození Splitu a Trogiru v červenci 1124 je důkazem, že centrální oblasti Dalmácie se vrátil pod svou vládu.Po návratu benátské armády se však dalmatská města jedno po druhém opět vzdala.Podle Historia Ducum Veneticorum se pouze obyvatelé Biogradu na Moru „... odvážili vzdorovat dóžeovi a jeho armádě...“, ale „... jejich město bylo srovnáno se základy“.

Ask Herodotus

herodotus-image

Zeptejte se zdeHistoryMaps Shop

Heroes of the American Revolution Painting

Explore the rich history of the American Revolution through this captivating painting of the Continental Army. Perfect for history enthusiasts and art collectors, this piece brings to life the bravery and struggles of early American soldiers.

Naposledy aktualizováno: Sat Aug 27 2022

Support HM Project

Existuje několik způsobů, jak podpořit projekt HistoryMaps.
New & Updated