Kingdom of Hungary Early Medieval

Stephen bere a ztrácí Dalmácii
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1124 Jan 1

Stephen bere a ztrácí Dalmácii

Split, Croatia
Štěpán využil nepřítomnosti benátského loďstva od Jaderského moře kvůli námořní výpravě do Levanty a vtrhl do Dalmácie v první polovině roku 1124. Jeho listina potvrzující osvobození Splitu a Trogiru v červenci 1124 je důkazem, že centrální oblasti Dalmácie se vrátil pod svou vládu.Po návratu benátské armády se však dalmatská města jedno po druhém opět vzdala.Podle Historia Ducum Veneticorum se pouze obyvatelé Biogradu na Moru „... odvážili vzdorovat dóžeovi a jeho armádě...“, ale „... jejich město bylo srovnáno se základy“.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Aug 27 2022