Kingdom of Hungary Early Medieval

Vláda Štěpána II
Uherský Štěpán II ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1116 Jan 1

Vláda Štěpána II

Esztergom, Hungary
Štěpán II., král uherský a chorvatský, vládl od roku 1116 do roku 1131. Jeho otec, král Coloman, ho nechal korunovat jako dítě, čímž upřel korunu svému strýci Álmosovi.V prvním roce jeho vlády Benátky obsadily Dalmácii a Štěpán nikdy neobnovil svou vládu v této provincii.Jeho vláda se vyznačovala častými válkami se sousedními zeměmi.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Aug 18 2022