Kingdom of Hungary Early Medieval

Vláda Ondřeje III
Ondřej III Uherský ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1290 Jul 11

Vláda Ondřeje III

Esztergom, Hungary
Ondřej byl jako poslední mužský člen rodu Árpádů zvolen králem po smrti krále Ladislava IV. v roce 1290. Byl prvním uherským panovníkem, který vydal korunovační diplom potvrzující výsady šlechty a duchovenstva.Nejméně tři uchazeči – Albert z Rakouska, Marie z Maďarska a dobrodruh – zpochybnili jeho nárok na trůn.Ondřej vyhnal dobrodruha z Uher a donutil Alberta Rakouského uzavřít do roka mír, Marie Uherská a její potomci se však svého nároku nezřekli.Jeho hlavními zastánci byli maďarští biskupové a Andrewova mateřská rodina z Benátek, ale přední chorvatští a slavonští páni byli proti jeho vládě.Maďarsko bylo za Andrewovy vlády ve stavu neustálé anarchie.Kőszegiové, Csáci a další mocné rody spravovaly své panství autonomně a téměř každý rok povstaly v otevřené vzpouře proti Andrewovi.Andrewovou smrtí rod Árpádů vymřel.Následovala občanská válka, která trvala více než dvě desetiletí a skončila vítězstvím vnuka Marie Uherské, Karla Roberta.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon May 23 2022